Ekonomi

Deprem yardımı için flaş karar

Gelir İdaresi Başkanlığı, hangi tür bağış ve yardımların matrahtan indirileceğine ilişkin kılavuz hazırladı. Beyin sarsıntısı yardımları da vergiden düşülebilir yardımlara dahil edildi.

Gelir Beyannamesi’nin resmi internet sitesinde; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre vergi matrahının tespiti ile bağış ve yardımların azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan “Vergi Mevzuatı Açısından Bağış ve Yardımlara İlişkin Kılavuz” yayımlandı.

Buna göre; bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için; Mevzuatta belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılması, makbuz karşılığında yapılması, bedelsiz yapılması, sadece ilgili devir geliri ve kurum faizinden mahsup edilmesi, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrı olarak gösterilmelidir. İndirilecek tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelirin, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan kesintiler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki fiyat üzerinden hesaplanacağı belirtilmektedir. İndirilebilir bağış ve yardım bedelinin belirlenmesine esas olan kurum menfaati, zarar mahsubunu içeren giderler ve iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra [Ticari bilanço karı – (katılma kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] olarak belirlenmiştir. , indirimler ve istisnalar düşülmeden önce.

Deprem yardımı dahil

Kılavuzda şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışlar matrah tespitinde mahsup edilebilir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (“AFAD”) ) afet ve acil durumlar ile sivil savunma ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. .Cumhurbaşkanlığı, Genel Bütçe çerçevesinde Kamu İdarelerinin ortasında sayılır. İktisadi işletmeler hariç olmak üzere Türkiye Kızılay ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti indirime tabi olacaktır.Adı geçen Dernek ve Derneğe yapılan aynı bağış ve yardımlar, beyan edilecek gelir/kurum karının %5’i oranında mümkün olacaktır. aşmamak üzere yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde indirim yapmak.

Repber’de; Eğitim ve sağlık tesisleri, ibadethaneler ve dini eğitim tesisleri ile ilgili bağış ve yardımlara da açıklık getirildi. İlgili bölümde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Genel Bütçeli Kamu İdarelerine, Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere bağış ve yardım yapılabilir. Bu tesislerin inşaası, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve bağışlar, tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri üzerinden indirime tabi tutulabilir. vergi beyannamesi – BURSA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Batıkent Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu