Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Katılım finans kuruluşlarının çatı kuruluşu olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) 22. Olağan Genel Kurulu (seçilmiş) 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü TKBB merkezinde gerçekleştirildi. Üye iştirak mali kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da iştirak mali kuruluşların ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ülkemiz ekonomisinin geleceğine ilişkin öngörülerin de ele alındığı Genel Kurul’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkisi altına alan depremin etkileri de masaya yatırıldı.

Genel Kurul Toplantısında İştirak Finansmanının Ülke Ekonomisine Katkısı Konusunda Görüşüldü. Genel Kurul Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan TKBB Yürütme Konseyi Lideri Osman Çelik, 2022 yılında finans ve ekonomi alanındaki yerel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi,

“Türkiye İştirak Bankalar Birliği olarak bölümün gelişmesi ve rekabet gücünün artması için değerli adımlar attık. 2022 yılında üye iştirak finansal kuruluşlar da başarılı bir finansal performans sergilemiştir. 2022 yıl sonu prestijiyle toplanan fonlar yüzde 60,14 artarak 891.066 milyar TL, kullandırılan fonlar ise yüzde 74,3 artarak 643.814 milyar TL oldu. Net kârlılıkta yüzde 443, etkin büyüklükte yüzde 65,6 artışla 1.187.613 milyar TL’ye ulaştı.

Bu finansal sonuçlarla birlikte bankacılık sektöründen aldığımız pay yüzde 8,4’e ulaştı. Segment olarak finansal erişimi ve kapsayıcılığı artırmaya yönelik adımlar atarken, müşterilerimizin ihtiyacı olan iş ve hizmetleri iştirak finansmanı ilke ve standartları ile çeşitlendirme yolunda değerli adımlar attık. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme anlayışımızla 2023 yılında da ülke ekonomimize değerli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.

İŞTİRAK FİNANS DEPARTMANINDA TEKNOLOJİ ODAKLI FİNANSAL DEĞERLENDİRME İHTİYACI

2022 yılında dijital atağı başlatan iştirak finansal kuruluşlar, hem Türkiye’de hem de dünyada ekosistemde değerli gelişmeler kaydetti. 2022 yılı sonunda yayımlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Hizmet Modeli Bankacılığına İlişkin Yönetmelik ile 2 yeni İştirak Bazlı Dijital finans kuruluşu Hayat Finans Katılım Bankası ve TOM Katılım Bankası BDDK tarafından yetkilendirilerek faaliyetlerine başlamıştır.

Dijital iştirak finansal kuruluşlarımızın da ekosisteme dahil olmasıyla 2023 yılında pazar payımızı yüzde 10,6’ya çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıl kazandığı prestij ile toplam şube sayımız yüzde 5,2 artarak 1.379’a ulaştı. Yine geçen yıl çalışan sayımız yüzde 4,2 artarak 17 bin 868 oldu. Bankacılık şubesi şube sayımızdaki payımız yüzde 12,5’e ulaşırken, çalışan sayımızdaki payımız yüzde 8,7’ye yükseldi.

Böylece 2022 yılında finansal performansta bankacılık şubesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirirken, ülkemiz ekonomisine finansman ve istihdam katkısı sağladık. İştirak finans branşında son yıllarda teknoloji odaklı finansal analiz bir zorunluluk haline gelmiştir. 2022 yılının prestijiyle birlikte iştirak finansal kuruluşlardaki aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 4,7 milyonu aşarken, dijitalde gerçekleştirilen işlem hacmi ise 2,9 trilyon TL oldu. Bu büyüme, yeni iştirak tabanlı dijital finans kurumlarımızın tam olarak dahil edilmesiyle ivme kazanacak.”söz konusu.

2022 yılını Türkiye ekonomisi için de değerli kılan TKBB Lideri Osman Çelik, “Rusya-Ukrayna savaşının ardından toparlanma sürecine giren küresel ekonomik konjonktüre rağmen elde edilen başarı, bize ülkenin direncini bir kez daha göstermiştir. Türkiye ekonomisi. Ayrıca kısa bir süre önce ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkisi altına alan depremin etkilerini ortadan kaldırmak için inanılmaz bir gayret göstererek gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz.

Ekonomik görünüme baktığımızda reel branşı desteklemek için hayata geçirilen teşvik ve destek paketleriyle ekonominin ivme kazanmasına katkı sağladık. Başta savunma sanayi olmak üzere yerli üretim ve ihracatı desteklemek üzere belirlenen stratejik branşlara zemin hazırladık.

Öte yandan Karadeniz’deki yüksek doğal gaz rezervi ve Şırnak’taki petrol rezervi açısından dışa bağımlılığımızı azaltması açısından 2023 yılı için çok değerli ve sevindirici bir haberdir.”
Yan mali kuruluşların ekonomik tabanlarını büyütmeye devam edeceklerini belirten Çelik, KOBİ’ler başta olmak üzere ülkemize değer katan, ihracata yönelik, ithal ikameci işlerin en değerli destekçilerinin yan mali kuruluşlar olacağını söyledi.

Birliğin bu amaçla yürüttüğü proje çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Osman Çelik ve Hazine ve Maliye Bakanımız Doç. Nureddin Nebati’nin esas ve önerileri ile iştirak finansman unsurunun esaslarına uygun iş ve işlemlere kefalet esası sağlamak üzere Bağlı Ortaklık Finans Kefalet AŞ’nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığına değinen Dr.

KFK fonksiyonlarından da bahseden Osman Çelik, şunları söyledi: “Katılım finansmanı sektörü müşterileri, üretim, ticaret ve ihracat için ihtiyaç duydukları teminata kefalet mekanizmasıyla ulaşma sorununa çözüm bulacak. Şirketimiz, gerek özkaynakları gerekse Hazine Müsteşarlığı’nın sağlayacağı destek ile özellikle KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimlerini kolaylaştırarak, amaç ve stratejisi doğrultusunda KFK’nın katılım finans kuruluşlarının reel sektöre katkısını hızlandıracaktır.dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ANLIK KAZANDIRIK

TKBB Lideri Çelik, “2022 yılı Dernek faaliyetlerinin çeşitlendiği ve her alanda ivme kazandığı bir yıl oldu. İştirak, finans şubesinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine ve büyümesine güçlü ve çok taraflı katkılar sağlamaya devam etmiştir. 2018 yılında kurulan Merkezi Başvuru Komitesi, iştirak finans ekosistemine yönelik unsur ve standartlar geliştirmeye devam etmiştir. Bugüne kadar 5 temel standart ile 68 genel ve özel karar almıştır.

Stratejik bir hamle olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmaya öncelik verdik. Bu amaçla Ağırlıklı olarak Malezya, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Mısır, Bosna Hersek, Cibuti, Bangladeş, Azerbaycan ve ÖzbekistanÜlkelerin faizsiz finans otoriteleri, düzenleyici kurumları, yan finans kurumları ve akademik çevreleri ile temaslar sağlanmış, işbirliği adımları atılmıştır.

Geçtiğimiz yıl güncellediğimiz strateji raporumuzda, yüzde 15 pazar payına ulaşma 2025 hedefimiz doğrultusunda ülkemizde iştirak finansmanının sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için alınacak aksiyonları altı temel stratejik hedef altında planladık. . Segmentimizin tüm paydaşlarının katılımıyla Liaison, Ekosistem, Sanat Çeşitliliği, Standartlar ve Yönetişim, Dijital ve Yetkinlik İnşası hedefleri ile 2025 vizyonumuzu oluşturduk.”

YENİ DÖNEMDE TKBB LİDERİ, EMLAK İŞTİRAKLERİ GENEL MÜDÜRÜ İLKER SIRTKAYA

Genel Kurul’da yapılan seçimle Vakıf İştirak Genel Müdürü Osman Çelik, TKBB Başkanlığı görevini Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Backkaya’ya devretti.

KAYNAK: HABER7

haber-nallihan.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Batıkent Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu